Hosting voorwaarden

  • Een SSl certificaat wordt niet standaard geleverd bij de hosting. Indien gewenst kan dit tegen een meerprijs verzorgd worden.
  • Wanneer aannemelijk kan worden gemaakt dat uw website schadelijke content bevat , dit kan zijn dat u dit zelf heeft geplaatst of door bijvoorbeeld een lek of hack door derde is geplaatst, dan behoudt DecorStone het voorrecht om uw website / hosting offline te plaatsen tot dat dit is verwijderd of aangepast.
  • Door storingen en of aanvallen op de server(s) zou het mogelijk zijn dat deze tijdelijk offline raken. Uiteraard zal DecorStone in dat geval er alles aan doen dat dit zo snel mogelijk op te lossen. Er wordt geen enkele schadeclaim geaccepteerd.
  • Indien u enkel gebruik maakt van de hosting dient u en bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van backups. Deze backups kunnen ook gemaakt en ingesteld worden op de server. DecorStone adviseert u voor in het geval van een ernstig scenario om ook een backup op eigen pc of ander extern opslag medium te plaatsen.
  • Wilt u uw domeinnaam en of hosting opzeggen dan dient u dit tenminste 1 maand voor het verlopen van uw jaarcontract kenbaar te maken per mail of telefoon.
  • Betalingen voor een domeinnaam dan wel met of zonder hosting gaan per jaar . Indien u voortijdig uw domein of hosting wilt verhuizen of opzeggen kunnen wij geen restitutie voor de resterende maanden doen.
  • Betaling van onze facturen dient binnen 8 dagen na factuurdatum te worden gedaan.
  • Wanneer betalingen niet voor vervaldatum zijn voldaan behouden wij het recht om de hosting te staken totdat de betaling in zijn geheel is voldaan.